Stippel met je kind een veilige weg van en naar school uit

31/08/2017 door Christel Michiels in de categorie Ervaring

Diepteonderzoek levert bijna steeds dezelfde conclusie op:  we kunnen de menselijke factor in een ongeval moeilijk wegdenken. Dat merken we ook in de behandeling van ongevallendossiers. De mens blijkt vaak de doorslaggevende factor in het ontstaan van verkeersongevallen.

Daarom moet er in eerste instantie stevig ingezet worden op opleiding en ervaring. Uit onderzoek (bron: BIVV, dossier fietsers 2015) blijkt dat naast senioren, kinderen en jongeren meer kans lopen op een ongeval met de fiets.

Kinderen tussen 10 en 14 jaar zijn een zeer kwetsbare groep. Je kind goed leren fietsen is een must. Bij de start van het schooljaar, wanneer vele kinderen in deze leeftijdsgroep vaak ook voor het eerst naar school fietsen, kan het nuttig zijn om samen met je kind een veilig traject uit te stippelen. Dat hoeft niet noodzakelijk de kortste weg te zijn: kies voor een weg waarop het kind rustig kan fietsen, alleen en/of met een schoolgenootje, broer of zus.

Wat verstaan we onder een veilig traject? O.a.:

  • een weg met zo weinig mogelijk drukke en gevaarlijke kruispunten zonder verkeerslichten
  • weet je dat er in de buurt van de school op bepaalde kruispunten verkeersbrigadiers of verkeerspolitie staan? Raad je kind dan aan om naar die punten toe te fietsen.
  • wegen die straatverlichting hebben genieten de voorkeur
  • een weg met een fietspad (hopelijk in goede staat) of een fietssuggestiestrook is beter dan een drukke steenweg zonder fietsinfrastructuur
  • staan er geparkeerde auto’s langs de weg naar school of aan de schoolpoort zelf? Leer je kind dan dat een autodeur plots open kan gaan. Of leer het dat een richtingaanwijzer betekent dat een auto kan bewegen vanuit een parkeerplaats.
  • fietsen in groep naar school is fijn, maar leer je kind dat per twee en op één rijvak blijven rijden belangrijk is.

Stippel niet alleen met je kind een veilig traject uit, maar leg het ook met zoon of dochter een paar keer af en wijs onderweg op gevaarlijke punten. Een straat met voorrang van rechts, een bushalte, … het zijn allemaal hindernissen voor een kind. Overleg ook over mogelijke situaties en anticipeer op de beste oplossing. Wat als er een bus staat, stop je of steek je voorbij en langs welke kant? Vraag je kind wat het zou doen in bepaalde gevallen en corrigeer het bij een foute reactie. Leg uit wat de dode hoek is. Kortom, maak je kind klaar voor de rit. #safecycling